สินค้าในตะกร้า

สีฟันที่ผิดปกติสามารถสังเกตได้จากสีฟันที่เหลืองขึ้น สีฟันที่ออกสีน้ำตาล สีดำ หรือ มีจุดตกกระตามส่วนของฟันต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ สีผิดปกติจากฟันชั้นนอก (extrinsic) และฟันชั้นใน (intrinsic) โดยสาเหตุจากการมีสีฟันที่ผิดปกตินั้นเกิดจากสาเหตุดังนี้

  • อาหารหรือเครื่องดื่ม จำพวก ชา กาแฟ ไวน์ น้ำอัดลม หรือน้ำผลสีเข้มต่างๆ
  • บุหรี่ ยาเส้น และยาสูบ
  • การไม่ดูแลช่องปาก ไม่แปรงฟัน ไม่ใช้ไหมขัดฟัน หรือ ไม่บ้วนปาก
  • โรคต่างๆ ที่มีผลกระทบถึงสีของฟันชั้นนอก และชั้นใน เช่น การฉายแสงเพื่อรักษาโรคบริเวณศรีษะและลำคอ และการติดเชื้อของมารดาที่ตั้งครรภ์ที่ส่งผลกระทบตรงถึงเด็กในครรภ์ เป็นต้น
  • ยา เช่น tetracycline และ doxycycline ที่เด็กอายุช่วงก่อน 8 ปีได้รับขณะร่างกายและฟันอยู่ในช่วงที่เติบโต หรือยาแก้แพ้เช่น Benadryl และยาจำพวกลดความดันก็สามารถส่งผลกระทบตรงสีฟันได้เช่นกัน
  • วัสดุอุดฟันที่เรียกว่า อมัลกัม Amalgam หรือวัสดุที่มีส่วนผสมของ Silver sulfide ที่ทำให้ฟันออกสีเทาและดำได้
  • อายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เนื้อฟันชั้นนอกนั้นบางลงจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้สามารมองเห็นสีเนื้อฟันธรรมชาติชั้นในได้ชัดขึ้น
  • กรรมพันธุ์ หรือ ยีนส์
  • สภาพแวดล้อม เช่นการได้รับฟลูออไรด์จากน้ำประปาในเขตพื้นที่อาศัยในปริมาณมากเกินไป
  • อุบัติเหตุที่เกิดขั้นบริเวณช่องปาก หรือฟัน ในช่วงวัยการเจริญเติบโตของเด็ก

Reference: Article Medically Reviewed by Hansa D. Bhargava, MD on September 08, 2020

    WebMD, Inc. a full-service Internet healthcare portal