สินค้าในตะกร้า

โดย American Dental Association (ADA)

การแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน เป็นสิ่งสำคัญหลักในการดูแลความสะอาดของช่องปาก ดังนั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องจะช่วยดูแลสุขภาพเหงือก สุขภาพฟัน รวมไปถึงระบบย่อยอาหารแรกของร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย

          ADA แนะนำวิธีเคล็ดลับการดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้องดังนี้:

  • แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที ด้วยขนแปรงที่อ่อนนุ่มพิเศษ โดยเลือกไซส์ของหัวแปรงสีฟันให้พอดีกับช่องปาก โดยให้หัวแปรงสามารถทำความสะอาดช่องปากได้ทั่วถึง
  • เปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3-4 เดือน หรือเร็วกว่านั้นหากขนแปรงบานออก หากนำแปรงที่บานออกไปใช้แปรงอาจะทำร้ายสุขภาพเหงือก และไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำความสะอาดได้
  • ใช้ไหมขัดฟันวันละครั้ง เพื่อขจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่บริเวณซอกฟัน
  • เลือกยาสีฟัน หรือน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีแปรงฟันให้ถูกวิธีโดย American Dental Association (ADA)

  • วางแปรงสีฟันทำมุม 45 องศากับตัวฟันและเหงือก
  • ขยับแปรงเบาๆ ไปทางหน้าหลัง ในระยะสั้นๆ ของแต่ละด้านในช่องปาก
  • แปรงฝั่งด้านนอกของฟัน ด้านในของฟัน และด้านบดเคียวของฟันในลักษณะเดียวกัน
  • แปรงฝั่งด้านหลังของฟันหน้าโดยการขยับแปรงเป็นแนวตั้ง และแปรงไปทางขึ้นลง และแปรงในลักษณะเดียวกันกับฟันล่าง

 

 

Reference: Mouth Healthy Organization by ADA